Vplyv UV žiarenia na zrak

Následky expozície kože UV žiarením sú všeobecne známe, 95 % ľudí spojuje UV žiarenie s kožnými problémami a 85 % si uvedomuje riziko melanomu kože Iba 7 % ľudí však spojuje UV žiarenie s očnými problémami. Práve oko je popri koži najvnímavejšie k poškodeniu slnečným svetlom. Spôsob účinku  UV  žiarenia závisí na jeho vlnovej dlžke. UV-B žiarenie s vlnovou dlžkou 300 nm je približne 600x biologicky účinnejšie pri  poškodzovaní očného tkniva než UV-A  žiarenie s vlnovou dlžkou325 nm. Naopak čím  dlhšia je vlnová dlžka, tým hlbšie  žiarenie  preniká do živého tkaniva. Rozsah poškodenia  UV žiarením je daný vlnovou dlžkou, dobou  trvania, intenzitou a dlžkou expozície. Voči UV žiareniu je citlivý rohovkový epitel, ktorý nemá schopnosť regenerácie, žiarenie poškodzuje jeho antioxidačné mechanizmy, čím dochádza k poškodeniu rohovky.

 
Šošovka s vekom  žltne a stráca svouju priehladnosť, primárne kvôli ireverzibilným  zmenám proteínov spôsobených starnutím, vrodenou predispoziciou a expoziciou UV  žiarením. Bolo preukázané, že expozícia UV  žiarením vedie u pokusných zvierat k vzniku katarakty a existuje zrejmé spojenie medzi  UV žiarením a kataraktou i u ľudí. Existujíú epidemiologické a experimentálne dôkazy o úlohe UV žiarenia  pri mnohých očných patologických zmenách, ako je pterygium, fotokeratitída a katarakta. Účinok  UV  žiarenia sa kumuluje v priebehu života  a riziko postihnutia  je predovšetkým  u mladých  očí. Dôraz sa musí klásť na ochranu  proti UV žiareniu  a je potrebné začať od útleho veku.  K maximálnej expozícii očí UV žiarením  dochádza v neočekávanej dobe v priebehu dňa.
 
Táto expozícia  nie je relatívne ovplyvnená  výskytom oblačnosti, čo  zvyšuje význam  ochrany v priebehu celého roka. Efekt fokusácie periférneho svetla sa podiela na vzniku  nasálneho pterygia a kortikálnej katarakty.
 
Ochrana očí slnečnými okuliarmi pred poškodením UV žiarením je dôležitá v poslednom období aj z hľadiska klimatických zmien. Neustály úbytok ozónovej vrstvy v ovzduší spôsobuje stále nižšiu prirodzenú ochranu pred UV žiarením a tým sa automaticky zvyšuje riziko poškodenia zraku. Slnečné okuliare teda už nie sú len módnym doplnkom, ale aj  sa dôležitou ochranou zraku.

 

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti