Možné vady Vášho zraku

Pokiaľ oko nemá žiadnu chybu videnia, vytvára sa obraz vzdialených alebo blízkych predmetov na sietnici. Šošovka sa zakrivuje alebo oplošťuje v závislosti na vzdialenosti tak, aby bol vytvorený obraz jasný a ostrý. Tento proces sa nazýva akomodácia. Akomodácia umožňuje videnie od niekoľkých centimetrov až do nekonečna. Pokiaľ je obraz vytvorený na sietnici neostrý, znamená to, že oko má pravdepodobne niektorú z nasledujúcich chýb videnia:
 
Myopia (krátkozrakosť)
Je chyba videnia, pri ktorej je fyziologicky oko príliš dlhé. Ostrý obraz je vytváraný pred sietnicou a na sietnici pritom je obraz neostrý. Pacient majúci myopiu vidí sle do diaľky, ale dobre do blízka.
Myopia sa koriguje mínusovými šošovkami, tzv. rozptylkami, s ktorých pomocou sa obraz dostáva na sietnicu.
 
 
Hypermetropia (ďalekozrakosť)
Je chyba videnia, pri ktorej je fyziologicky oko príliš krátke, ostrý obraz je potom vytváraný za sietnicou a na sietnici tým pádom vzniká obraz neostrý. Pacient majúci hypermetropiu vidí zle do blízka, ale aj do diaľky. V prípade, že sa mu podarí nakoniec do diaľky zaostriť, je to iba za cenu značného namáhania očí a následnej únavy. Hypermetropia sa koriguje plusovými šošovkami, tzv. spojkami
 
Astigmatizmus
Pacient majúci astigmatizmus nevidí ostro nielen do blízka, ale ani do diaľky, nevidí jasne a ostro kontrasty a rysy medzi horizontálnymi, vertikálnymi alebo šikmými líniami.
Príčinou tejto zrakovej chyby býva najčastejšie zakrivenie rohovky. Astigmatizmus sa koriguje pomocou tórických (cylindrických) okuliarových šošoviek, ktorých zakrivenie kompenzuje nerovnaké zakrivenie rohovky. Preto dioptrická hodnota týchto šošoviek nie je po celej ich ploche rovnaká.
 
Presbyopia
Je prirodzený proces vo videní týkajúci sa každého z nás po dosiahnutí približne 40 roku života. Šošovka začína strácať svoju pružnosť, klesá jej schopnosť sa zakriviť alebo naopak oploštiť, čím je stále ťažšie dosiahnuteľná správna funkcia akomodácie. Z toho vyplýva stále sa zhoršujúce videnie do blízka. Existuje niekoľko možností korekcie presbyopie. Najvýhodnejšou možnosťou je multifokálna šošovka, ktorá umožňuje vidieť pohodlne zároveň do diaľky, do blízka a aj na strednú vzdialenosť.
 
 
 
 
 
 
 

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti